GENERALEFORSMALING ONSDAG DEN 1. SEPTEMBER 2021

Endelig er det blevet muligt at afholde vores årlige generalforsamling og vi når det så lige inden den nye sæson starter op.

Indkomne forslag skal være sekretær Rise Larsen tilhånde senest 3 dage f'ør generalforsmalingen.

Dagsorden vil blive vist her på siden senest den 20. august.

 

TILMELDING TIL RISE lARSEN SENEST DEN 20. AUGUST....TELEFON 41416977

MAD SERV ERES KLOKKEN cirka 19... men først holde vi generaforsamlingen som starter klokken 18.

Under maden er der underholdning af Harmonikaklubben..

TILMED DIG MED ELLER UDEN MAD SOM DU HAR TID OG LYST TIL...MENUEN ER IKKE KLAR ENDNU MEN DET BLIVER GODT SOM SÆDVANLIG....VENLIG HILSEN BESTYRELSEN.