MED FORBEHOLD FOR AT DER FRA REGERINGENS SIDE KOMMER NYE TILTAG VEDR. CORONA VIRUSEN.

SÅ KOMMER HER EN NY DATO FOR GENERALFORSAMLING.

Generalforsamling 2020 i G.D.V. Hundested

Tirsdag den 1. SEP. 2020  i Poppelhuset.

Generalforsamlingen starter klokken 18.00.

Dagsorden skulle alle have fået, ellers kan man kontakte Rise Larsen

Spisning efter generalforsamling, tilmelding til Rise Larsen

Vel mødt til alle.