Kontigent for kommende sæson 21/22 bliver først besluttet på generalforsamlingen, som vi håber vi kan holde i august 21

  Kontingent 2019/20:

Voksne: 650 kroner

Børn 2-5 år 275 kroner

Børn 5-18 år 375 kroner

passivt medlemskab 250 kroner

 

Kontingentet dækker 2 hold. Hvis man vil gå på flere hold koster det  300 kr. ekstra pr. hold.

KONTINGENTET SKAL VÆRE BETALT SENEST D. 1. OKTOBER.

Kontingentet dækker en sæson der går fra d. 1. sep- - 1. april.

Konto nr. 1352 8975298516

(husk at skrive TYDELIGT navn og adresse, så det klart fremgår hvem som har betalt, også gerne hvilket/hvilke hold du danser på)