obs: Nærmere info efteråret 2021 da vi ikke kan planlægge endnu grundet Covid 19