Foreningen plejer hvert år at deltage med de børn der danser folkedans, og som har lyst, ved det årlige børnestævne, som Folkedans Danmark afholder. 

Hvert år er det et nyt sted i landet. Så snart sted og dato for Børnestævne 2020 er på plads vil der komme mere info på denne side.