Vi står i Kulmulen og steger og sælger friske fisk og pommesfrits.

fra fredag kl. 16.00 - søndag kl. ca. 21.00